Een bijzondere opdracht waarin we de functie van communicatie manager voor alle stakeholders in deze uitgebreide herontwikkeling op ons nemen. Op een bijzondere, maar complexe locatie, gaat Van de Vorm Vastgoed in het goed lopende winkelcentrum Kopermolen investeren, zodat het herontwikkeld wordt tot een toekomstbestendig wijkwinkelcentrum. In het proces van concept tot realisatie krijgen de diverse stakeholders intensief met elkaar te maken, waarbij het creëren van draagvlak een essentieel onderdeel is. Nieuwsbrieven afgestemd op de diverse stakeholders, het organiseren van bewonersbijeenkomsten tot en met het onderhouden van contacten met de media, zijn onderdelen van ons takenpakket.

Klanten over ons

Onze klanten zijn ons zeer waardevol en soms willen zij iets vertellen over WF Communicatie.

Sluit Menu