Het Bos en Lommerplein is een winkelgebied met zijn uitdagingen als het gaat om grip te houden op de huidige doelgroep en tegelijkertijd een nieuwe doelgroep in het upcoming deel van Amsterdam West aan zich te binden. Een nieuwe eigenaar voor het Bos en Lommerplein is ingestapt en volop bezig met deze nieuwe ontwikkelingen, zodat zij kan komen tot een hernieuwde positionering. Aan WF de taak de online en offline profilering van Bos en Lommer weer op te starten en het nieuwe bestuur te ondersteunen met haar taken. Nieuwe winterverlichting, interne communicatie, acties via social media, de website en print hebben hier aan bijgedragen. Door een samenwerking van de gemeente, de winkeliersvereniging en de nieuwe eigenaar is een lokale partij aangetrokken die iedere week activiteiten organiseert op het Bos en Lommerplein met het doel levendigheid te creëren en tevens wensen van de bezoekers te inventariseren. Dit is een mooi voorbeeld van wat samenwerken, verbinden en community building voor een winkelgebied kan betekenen.

Nicole van Kalmthout, bestuur winkeliersvereniging Bos en Lommerplein

“Ik ervaar de samenwerking met WF als enthousiast, daadkrachtig en professioneel.”

 

Klanten over ons

Onze klanten zijn ons zeer waardevol en soms willen zij iets vertellen over WF Communicatie.

Sluit Menu