In Amsterdam West is Propertize bezig met de transformatie van het Bos en Lommerplein naar Shopping Centre BOLO. Een plek die zich hoofdzakelijk richt op de dagelijkse boodschappen en levensbehoeften. De ambitie is om de gevestigde retailers aan te vullen met belevingen en van BOLO een levendige en fijne plek te maken waar mensen komen om te ontspannen en te ontmoeten.

Naast onze taak voor de winkeliersvereniging om het winkelplein onder de aandacht te houden, verzorgen wij voor Propertize de communicatie voor deze herontwikkeling. Communicatie met de ondernemers, de bewoners en de omgeving is het fundament voor een soepel verloop van een herontwikkeling.

Klanten over ons

Onze klanten zijn ons zeer waardevol en soms willen zij iets vertellen over WF Communicatie.